BRAT face un regulament de audit mai strict

Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) introduce un control mai strict al rezultatelor de vânzări, conform unor schimbări de regulament. Măsura poate fi pusă în legătură cu diferite suspiciuni care circulă prin piață în legătură cu unele ziare și vizează “reducerea riscului de fraudă”.

În procedurile anterioare exista un anume grad de încredere: grupurile media își comunicau rezultatele din proprie inițiativă, după care urmau verificări BRAT.

Cum arată zona de regulament modificată, pentru curioși:

Capitolul 7. Procedura de control pe teren
7.1 Obiectul verificarilor

7.1.1 Controlul pe teren va fi realizat in cadrul BRAT ca parte integranta din verificarile aferente auditului tirajelor.
7.1.2. Verificarile pe teren au ca scop:
– Cresterea gradului de siguranta privind verificarea cifrelor de difuzare,
– Reducerea riscului de frauda privind cifrele de difuzare,
– Colectarea de date si informatii relevante imbunatarii procesului de audit al tirajelor si adaptarii lui la situatia actuala a pietei,
– Imbunatatirea comunicarii intre BRAT si membrii sai.
7.1.3. Verificarile pe teren vor fi efectuate la sediul/punctul de lucru diferitelor categorii de institutii aflate in relatii directe cu membrii BRAT in ceea ce priveste tiparirea si difuzarea publicatiilor:
– Tipografii
– Difuzori de presa
– Puncte de difuzare (in cazul publicatiilor gratuite)
– Alte institutii implicate in procesul distributiei de presa
Art. 7.1.4. Controlul pe teren se va efectua in mod continuu, pe tot parcursului anului calendaristic. BRAT va decide numarul de verificari aferente fiecarui editor/publicatie, avand in vedere urmatoarele criterii:
– Un numar similar de controale pe teren pentru toti editorii DAT, pe parcurul unui an calendaristic
– Un numar similar de controale pe teren pentru o categorie de publicatii, in functie de tip, arie de difuzare, periodicitate.
7.1.5. Datele obtinute in urma efectuarii controlului in teren vor fi corelate cu documentele aferente existente in posesia editorului.
7.2 Persoane autorizate pentru intocmirea verificarilor
7.2.1 Verificarile din teren se vor realiza de catre o persoana desemnata in mod special de BRAT in acest sens.
7.2.2 Datele colectate in urma verificarilor din teren vor avea caracter confidential si vor fi tratate ca atare de catre BRAT
7.3 Modul de efectuare a verificarilor
7.3.1 Verificarile din teren se vor realiza de catre o persoana desemnata in mod special de BRAT in acest sens.
7.3.2 Controlul pe teren se va realiza in prezenta reprezentantilor insitutiilor enumerate la art.3, responsabili in relatia cu editorul, precum si in prezenta reprezentantului editurii, daca este posibil.
7.3.3.Editorii membri BRAT trebuie sa asigure in mod direct sau prin intermediul tertilor identificati la art. 7.1.3, accesul total, nelimitat si nerestrictionat al personalului desemnat de BRAT pentru a face verificari pe teren la toate informatiile si documentele solicititate de acestia. . In cazul in care documentele nu pot fi puse la dispozitie in momentul efectuarii controlului in teren, editorul are obligatia de a pune la dispozitia BRAT aceste documente, in maxim 24 de ore de la realizarea controlului in teren.
7.3.4. Editorii membri BRAT trebuie sa asigure in mod direct sau prin intermediul tertilor identificati la art. 7.1.3, accesul total, nelimitat si nerestrictionat al personalului desemnat de BRAT in incinta/sediul/punctul de lucru propriu sau a tertilor identificati la art. 7.1.3.
7.3.5. In cazul in editorul nu va respecta prevederile articolelor 7.3.3 si 7.3.4 personalul desemnat BRAT va realiza, la momentul constatarii, un raport asupra verificarilor realizate si il va prezenta CT DAT la urmatoarea sedinta.
7.3.6 In cazul in care personalul desemnat de BRAT va descoperi situatii atipice sau neconcordante care pot avea ca efect denaturarea cifrelor de difuzare ale respectivei publicații pentru perioada de audit curentă sau pentru perioadele de audit anterioare, peste marja de eroare admisa, acesta va realiza un raport asupra verificarilor realizate si il va prezenta CT DAT la urmatoarea sedinta.
7.3.7 CT DAT va analiza situatia si va valida din punct de vedere tehnic, procedural si regulamentar raportul Auditorului, putand solicita eventuale completari sau informatii suplimentare.
7.3.8 Dupa validarea sa de catre Comisia Tehnica, raportul va fi prezentat si discutat in cadrul urmatoarei sedinte a Consiliului Director BRAT. In cadrul acestei sedinte vor participa pe langa membrii Consiliului Director, 2 reprezentanti ai Comisiei Tehnice, dintre care un reprezentant va fi de preferinta editor al unei publicatii similare din punct de vedere al tipului, periodicitatii si ariei de difuzare cu cea mentionata in raport, precum si Directorul Departamentului de Audit.
Consiliul Director BRAT va analiza situatia si poate decide sanctionarea editorului prin publicarea cazului de incalcare a prevederilor Regulamentelor BRAT, precum si prin excluderea editurii din asociatie pe o perioada de minim 1 an.
7.4 Efectuarea controlului in tipografii
7.4.1. BRAT va solicita membrilor sai, informatii cu privire la tipografiile, zilele si orele (aproximative) in care are loc tiparirea intregului tiraj al tuturor publicatiilor editate inscrise pe lista de audit.
7.4.2. Editorii sunt obligati sa raspunda solicitarii BRAT in termen de 3 zile de la primirea acesteia.
7.4.3. In cazul in care editorul refuza furnizarea acestor informatii, situatia va fi considerata drept limitare a accesului BRAT la informatii relevante procesului de audit si implicit incalcare a prevederilor art. 7.3.3 si 7.3.4 si va fi tratat conform prevederilor regulamentare
7.4.4. Pe baza informatiilor primite de la editor, BRAT va efectua controlul tirajului brut, in tipografie, fara a anunta in prealabil editorul asupra datei/orei de efecutare a controlului.
7.4.5. BRAT va verifica fizic existenta numarul de copii tiparite ale publicatiei verificate si concordanta acestuia cu documentele aferente. BRAT va verifica de asemenea, acolo unde acest lucru este posibil, predarea exemplarelor tiparite catre reprezentatul editorului / reprezentantul difuzorului acestuia, dupa caz.
7.4.6. Editorul va face toate diligentele necesare pentru a asigura accesul total si nelimitat al personalului desemnat de BRAT la urmatoarele documente:
– comenzi de la editor catre tipografie care mentioneaza numarul de aparitie si cantitatea ce trebuie tiparita si
– documente din care sa reiasa date tehnice legate de editia ce urmeaza a fi tiparita (numarul de pagini, color / alb negru, etc) si
– documente din care sa reiasa cantitatea totala de hartie consumata pentru tiparirea copiilor comandate si
– documente de distributie ce contin cantitatile ce urmeaza a fi predate catre fiecare distribuitor in parte si
– contracte de tipografie, facturi de la tipografie catre editor si platile catre tipografie, avize de insotire a marfii / procesele verbale de predare primire intre editor si tipografie si
– orice alt document care poate contine informatii relevante legate de procesul de tiparire a publicatilor si de predare catre editor / reprezentantul difuzorului (dupa caz).
7.4.7. In cazul in care editorul refuza furnizarea acestor informatii, situatia va fi considerata drept limitare a accesului BRAT la informatii relevante procesului de audit si implicit incalcare a prevederilor art. 7.3.3 si 7.3.4 si va fi tratat conform prevederilor regulamentare.
7.5 Efectuarea controlului la difuzorii de presa / puncte de difuzare a presei
7.5.1 BRAT va solicita membrilor sai, informatii cu privire la difuzorii sau punctele de difuzare, zilele si orele (aproximative) in care are loc tranferul copiilor catre difuzor sau punctele de difuzare a tuturor publicatiilor editate.
7.5.2 Editorii sunt obligati sa raspunda solicitarii BRAT in termen de 3 zile de la primirea acesteia.
7.5.3. In cazul in care editorul refuza furnizarea acestor informatii, situatia va fi considerata drept limitare a accesului BRAT la informatii relevante procesului de audit si implicit incalcare a prevederilor art. 7.3.3 si 7.3.4 si va fi tratat conform prevederilor regulamentare.
7.5.4. Pe baza informatiilor primite de la editor, BRAT va efectua controlul tirajului difuzat fara a anunta in prealabil editorul asupra datei/orei de efecutare a controlului.
7.5.5. BRAT va verifica fizic numarul de copii predate catre difuzor sau catre punctul de difuzare pentru fiecare publicatie in parte si de asemenea va verifica cantitatile predate daca sunt conforme cu documentele de distributie aferente (dupa caz).
7.5.6. Editorul va face toate diligentele necesare pentru a asigura accesul total si nelimitat al personalului desemnat de BRAT la urmatoarele documente:
– comenzi de la difuzor catre editor privind cantitate de copii ce urmeaza a fi distribuita (daca este cazul) si
– documente de distributie ce contin cantitatile ce urmeaza a fi predate catre fiecare distribuitor in parte si
– documente de predare primire intre editor si difuzor care sa mentioneze numarul de copii predate / preluate in vederea distribuirii si
– contracte de difuzare, facturi de la editor catre difuzor si platile aferente si
– orice alt document care poate contine informatii relevante legate de procesul de difuzare a publicatilor
7.5.7.. In cazul in care editorul refuza furnizarea acestor informatii, situatia va fi considerata drept limitare a accesului BRAT la informatii relevante procesului de audit si implicit incalcare a prevederilor 7.3.3 si 7.3.4 si va fi tratat conform prevederilor regulamentare.
7.6 Documente intocmite in urma verificarilor pe teren
7.6.1 In urma verificarilor din teren, se va intocmi un proces verbal de constatare, ce va contine toate datele constatate, si care va fi semnat de catre reprezentantul BRAT si reprezentantul editorului sau reprezentatul tipografiei / difuzorului in relatia cu editorul.
7.6.2 In cazul in care reprezentantul editorului sau reprezentantul tipografiei / difuzorului in relatia cu editorul refuza semnarea procesului verbal de constatare, situatia va fi considerata drept limitare a accesului BRAT la informatii relevante procesului de audit si implicit incalcare a prevederilor art. 7.3.3 si 7.3.4 si va fi tratat conform prevederilor regulamentare.

3 thoughts on “BRAT face un regulament de audit mai strict”

  1. Se pare ca indiferent de unde, cei care cer hirtii, inventeaza regulamente, legi etc., habar n-au nici ce sa ceara si nu stiu nici unde sa se uite sa vada furaciuni. E un DAT al romanilor. Care pentru unii functioneaza in bine, pentru altii in rau.

  2. Da’ niste fise contabile cu furnizorii din anii financiari inchisi – anii auditati trecuti – nu ar spune mai multe despre seriozitatea editurilor? Poate s-au mai stornat niste facturi si oamenii au uitat sa anunte la BRAT… Nu ma pricep, intreb si eu.

  3. Bine zice Razvan.

    Problema este ca tirajele BRAT sunt povesti in totul lor, tot asa cum audienta TV e o burtologie intreaga. Nu-i neaparat interesul BRAT sa regleze lucrurile, atata timp cat agentiile le tin spatele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *