BBC News: cum se redesenează un site

Noua versiune BBC News, care e online de azi, include câteva lecţii clare de design. Accentul e mai curând pe paginile de articole (“story pages”), care sunt unul din cele mai armonioase şi mai funcţionale exemple de punere în pagină “neliniară” (casetată, cu multe începuturi şi final la alegerea cititorului/userului) a subiectului. Dar cum vine asta, “accentul e pe paginile de articole”? Toată lumea se concentrează pe home page… o să vorbim şi despre asta, dar să începem cu începutul. (more…)