RDS-RCS vrea să se listeze la bursă

RCS-RDS are planuri referitoare la bursa din Londra, pentru un pachet de acțiuni de 500 milioane de dolari, echivalent cu 15%. Reiese o valoare de aproximativ 3,5 milioane miliarde pentru întregul business.

Sursa.

UPDATE: Mă și miram eu că n-am avut anunțul în România. Motivul e simplu: despre toată povestea s-a scris deja în Money Express. RCS-RDS a trimis si un comunicat pe tema asta:

INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN PREZENTUL DOCUMENT SUNT SUPUSE UNOR RESTRICȚII ȘI NU SUNT DESTINATE SAU AUTORIZATE SPRE PUBLICARE SAU ORICE ALT FEL DE DISTRIBUTIE, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA.

Prezentul document constituie un comunicat și nu un Prospect, prin urmare investitorii nu vor subscrie sau cumpăra nici unul dintre Certificatele de Depozit Globale (“GDR”) menționate în prezentul anunț decât exclusiv pe baza informațiilor din prospectul ce urmează a fi publicat (“Prospectul”) de către RCS & RDS S.A. (“RCS & RDS” sau “Societatea”), la momentul potrivit, în legătură cu admiterea GDR-urilor Societății pe Lista Oficială a Autorității de Servicii Financiare DIN Marea Britanie și pentru listare pe piața reglementată pentru GDR-uri a Bursei de Valori din Londra. Copii ale Prospectului vor fi puse la dispoziție, în timp util, după publicare.

8 OCTOMBRIE 2007

RCS & RDS își face cunoscută intenția de a lansa o ofertă pentru GDR-uri

Prin prezenta RCS & RDS anunță că intenționează să solicite listarea GDR-urilor pe Piața Regulată a Bursei de Valori Londra și să lanseze o ofertă având ca obiect GDR-urile, ofertă ce va fi adresată investitorilor instituționalizați internaționali (“Oferta Globală”).

RCS & RDS este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii integrate de televiziune și telecomunicații din Europa Centrală și de Est. Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixă, televiziune prin satelit DTH și telefonie mobilă 3G.

Morgan Stanley și UBS Investment Bank au fost numite în calitate de Joint Global Coordinators și Bookrunners.

Comentând asupra anunțului de astăzi, Alexandru Oprea, Președinte și Director General al RCS & RDS, a declarat următoarele:

“Acesta este un moment extrem de important în evoluția societății și suntem încântați să aducem RCS & RDS, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii integrate de televiziune și telecomunicații, pe piața londoneză. Listarea va întări prezența noastră în Europa Centrală și de Est și ne va oferi, în același timp, capitalul necesar pentru dezvoltarea în continuare a activităților noastre curente”

Întrebările sau cererile vor fi adresate:

RCS & RDS

Alexandru Oprea

Serghei Bulgac

+40 31 400 4444

+40 31 400 4444

Morgan Stanley

Bogdan Ciobotaru

Dexter Goei

+44 20 7677-3353

+44 20 7425-5464

UBS

Lucas Wilson

Hans Sternby

+40 20 7568 6163

+40 20 7568 2367

Brunswick Group LLP

Fiona Laffan

Dominic McMullan

+44 20 7404 5959

NOTĂ CĂTRE EDITORI

Privire de ansamblu asupra Societății

RCS & RDS este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii integrate de televiziune și telecomunicații din Europa Centrală și de Est, având ca piață de origine România. Oferta de servicii a Societății include serviciile de televiziune prin cablu, internet pe bandă largă (broadband), telefonie fixă și servicii de televiziune prin satelit Direct To Home (DTH). La sfârșitul lunii iunie 2007, Societatea avea aproximativ 1,34 milioane de relatii contractuale („Revenue Generating Units, “RGU”) pentru servicii de cablu TV, 1,73 milioane RGU pentru servicii DTH, 590.000 RGU pentru servicii internet și 862.000 RGU pentru servicii de telefonie. Societatea a câștigat recent o licență pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă 3G în România, servicii ce urmează să devină operaționale până la mijlocul anului 2008.

La 31.12.2006, Societatea a înregistrat venituri în valoare de 297,1 milioane US$ și EBITDA de 109,0 milioane.

Aceste materiale nu sunt destinate distribuției, directe sau indirecte, în Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile și posesiunile sale, oricare state din Statele Unite și Districtul Columbia). Aceste materiale nu constituie o ofertă, sau orice parte dintr-o ofertă, sau o invitație privind cumpărarea sau subscrierea de valori mobiliare în Statele Unite sau România. Valorile mobiliare menționate în prezentul document nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite (“Legea privind valorile mobiliare”).

Valorile mobiliare nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite către sau în contul sau în beneficiul persoanelor din Statele Unite ale Americii (conform definiției acestui termen din Regulamentul S emis în aplicarea Legii privind valorile mobiliare) decât în baza unei derogări de la cerințele de înregistrare conform Legii privind valorile mobiliare. Nicio oferta publică de valori mobiliare nu va fi lansată în Statele Unite.

Informațiile din prezentul anunț nu constituie o ofertă, sau orice parte dintr-o ofertă, pentru vânzarea, sau o invitație pentru cumpărarea de valori mobiliare și nicio vânzare având ca obiect valorile mobiliare ce fac obiectul prezentului anunț nu va avea loc în jurisdicțiile unde o astfel de ofertă, invitație sau vânzare ar fi ilegală înainte de îndeplinirea formalităților de înregistrare, de obținere a derogărilor de la obligația înregistrării sau a formalităților privind calificarea potrivit legislației privind valorile mobiliare din jurisdicția respectivă.

Prezentul document nu constituie o invitație sau o ofertă de valori mobiliare în România.

Prezentul document constituie un anunț publicitar în scopul măsurilor aplicabile pentru implementarea prevederilor Directivei 2003/71/EC (Directiva, împreună cu orice măsuri aplicabile ce trebuie întreprinse în Statul Membru de Origine conform Directivei, “Directiva privind prospectul”). Prospectul elaborat potrivit prevederilor Directivei privind prospectul va fi publicat și, după publicare, va putea fi obținut de la sediul RCS & RDS din Str Dr. N. Staicovici, nr. 73-75, sector 5, București, România. O ofertă de valori mobiliare destinată publicului care ar putea fi considerată ca fiind făcută potrivit prezentei comunicări în oricare dintre Statele Membre din SEA ce aplică prevederile Directivei privind prospectul va fi interpretata ca adresandu-se exclusiv investitorilor calificați (în înțelesul art. 21(1)(e) din Directiva privind prospectul).

Prezentul document nu constituie o ofertă pentru valori mobiliare adresată publicului din Regatul Unit al Marii Britanii. Prezentul anunț este destinat exclusiv (i) persoanelor din afara Regatului Unit al Marii Britanii, sau (ii) persoanelor cu experiență profesională în investiții și care cad sub incidența art. 19(5) din Ordinul din 2005 (Promovarea Financiară) (“Ordinul”) referitor la Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 („LSPF”) sau (iii) persoanelor ce cad sub incidența prevederilor art. 49(2) (a) la (d) (societăți cu venituri mari, asociații fără personalitate juridică etc.) din Ordin sau altor persoane cărora le poate fi adresată pe baza altor prevederi legale (toate aceste persoane sunt denumite, colectiv „persoane relevante”) sau în situațiile în care secțiunea 21 din LSPF nu se aplică Societății. Orice persoană care nu este o persoană relevantă nu trebuie să acționeze în baza prevederilor prezentului comunicat.

Atât UBS cât și Morgan Stanley, care sunt autorizate și reglementate în Regatul Unit al Marii Britanii potrivit LSPF, acționează pentru Societate, și numai pentru Societate, în legătură cu Oferta și nu vor fi ținute răspunzătoare în fața nici unei alte persoane în afara Societății în ceea ce privește acordarea protecțiilor aplicabile clienților lor respectivi sau pentru furnizarea de consultanță în legătură cu Oferta, conținutul prezentului anunț sau orice alte aspecte menționate aici.

Prezentul comunicat de presă conține anumite “declarații privind perspectivele”. Declarațiile privind perspectivele includ declarații cu privire la intenția, convingerile și așteptările curente ale RCS & RDS sau conducerii acesteia în legătură cu diverse aspecte. Atunci când sunt folosite în prezentul comunicat, termeni „se așteaptă”, „crede”, „anticipează”, „își propune”, „poate”, „ar putea” și alte expresii similare, precum și modul negativ al acestora, au ca scop să identifice anumite declarații privind perspectivele. Astfel de declarații nu constituie o promisiune sau garanție și implică o serie de riscuri și incertitudini ce ar putea determina rezultate efective substanțial diferite de cele sugerate de acest gen de declarații. Acești factori includ, fără a se limita la, riscurile și incertitudinile prezentate în documentele depuse la autoritățile publice.

Aceste declarații privind perspectivele se referă exclusiv la situația existentă la data prezentului comunicat de presă. Prin prezenta ne declinăm expres orice obligație sau angajament privind furnizarea oricăror actualizări sau revizii în legătură cu declarațiile privind perspectivele din prezentul document, menite să reflecte orice modificare în ceea ce privește așteptările noastre sau orice modificare în ceea ce privește evenimentele, condițiile sau circumstanțele pe care se bazează aceste declarații privind perspectivele.

Informațiile conținute în prezentul anunț sunt informații de ordin general și, prin urmare, pot conține inexactități sau pot fi incomplete. Nicio persoană nu trebuie să se bazeze, indiferent în ce scop, pe informațiile conținute în prezentul anunț sau pe acuratețea sau completitudinea acestora.

17 thoughts on “RDS-RCS vrea să se listeze la bursă”

 1. e o problema la articolul Reiters. RCS&RDS nu se poate lista pe main market, pentru ca le trebuie o capitalizare de 8 miliarde de euro. Numai pe AIM este posibil (alternative investmen market). Oricum, nu se da nimic in presa pana la finalizarea proiectului de oferta si aprobarea lui. Reuters probabil a vorbit cu cineva de pe la consultanti, dar cifrele nu sunt oficiale pana cand nu sunt spuse de cei din companie. Iar 2,5 miliarde euro capitalizare mi se pare cam mult. Poate nu au inteles bine care este procentul de actiuni la vanzare. Din cate stiu, chiar si pe AIM pachetl minim este de 25%, nu 15% cat se spune in articol.

 2. Mie mi se pare cam supraevaluata RCS-RDS, asta comparand cu valoarea Romtelecom care cu toate sediile si cablurile ar face cam 1,5-2 miliarde USD. Asta luand ca baza datele de privatizare Romtelecom:

  În noiembrie 1997 Romtelecom devine societate nationala pe actiuni, în vederea privatizarii.
  Decembrie 1998 Hellenic Telecommunications Organization OTE cumpara 35% din actiunile Romtelecom plus uzufruct pentru înca 16%, platind 675 mil. USD, preluând totodata managementul firmei; se încheie un contract de management pe 2 ani cu firma GTE (azi Verizon) din SUA.
  În ianuarie 2003 OTE devine actionar majoritar cu 54,01% din capitalul social contra 273 mil. USD, restul de 45,99% din actiuni este în posesia statului român.

 3. Nu e putin cam mult 3,5 miliarde USD? CONNEX-ul a fost vandut impreuna cu inca un operator ceh cu 3,5 miliarde (euro sau dolari) si nu cred ca putem compara CONNEX-ul cu RDS-ul…

  Ma rog, la CONNEX nu era vorba de 100% din actiuni.

  La o cifra de afaceri cum are RDS-ul e greu sa valorezi 3,5 miliarde.

 4. Dragilor, cu siguranță că știți mai multe decât mine despre burse. 3,5 miliarde mi se pare și mie cam mult, dat fiind faptul că privatizarea cea mai voluminoasă din România a fost a BCR, care s-a dat la Erste pe 3,7 miliarde, e drept, de euro și nu de dolari. Tranzacția Rompetrol a fost 2,7 miliarde.

  Eu însă nu sunt specialist în lucruri de-astea, de aceea preferasem să nu spun nimic.

  O altă întrebare pentru voi: de ce are nevoie RCS-RDS de bani? Că ăsta-i sensul unei oferte pe bursă, din câte știu eu.

 5. De ce ar avea nevoie RDS-RCS de bani? Ma gandesc ca are de a face cu licenta aceea 3G pe care au castigat-o. Nu e tocmai ieftin sa implementezi o retea 3G. Niste teste pe cateva celule in cateva orase se puteau face pe banii lor, dar pentru o retea adevarata e nevoie de multi bani.

  PS: nu prea as compara situatia RDS-RCS acum cu situatia Romtelecom de la privatizare. Romtelecom ce avea la privatizare? Linii telefonice, atat. Din care multe nici macar nu erau digitale. Ce are RDS-RCS acum? TV prin cablu, TV digital, ISP pentru clienti pers fizice, servicii ISP serioase pt firme (rdsnet-ul), telefonie, si pe langa toate astea se adauga si o licenta 3G, care cantareste foarte mult. Nu am in fata informatii exacte, dar din ce retinusem (si corectati-ma daca gresesc) va mai dura ceva vreme pana cand se vor scoate la bataie alte licente 3G. Si sa fim seriosi, 3G-ul chiar e de viitor.

 6. RDS + servicii de calitate = gluma proasta. Romtelecom-ul are acum tot ce vrei si la anu’ cred ca ne da si televiziune prin ADSL.
  RDS au fost buni cindva dar dupa ce si-au platit mizerabil oamenii au ramas numai cu mediocri. N-au reusit sa faca pasul in liga mare si o sa ma moara incet dar sigur. O retea de cartier e de 10 ori mai buna decit net-ul lor. Daca in schmib gasesc niste fraieri sa dea banu’ la bursa bravo lor.
  Cit despre 3G – hai sa fim seriosi: Orange/Vodafone se chinuie sa vinda si crede cineva ca o sa vinda RDS vreun abonament. Scuze pentru tonul amar dar nu-mi vine sa cred ca acesti “cable guys” pot fi luati in serios.

 7. Domnul Comanescu, ma dezamagiti.. ce naiba, nu cred in textele lui zoso care spune ocazional ca face ode trustului RC, dar mi-a picat fata cand am vazut ca cei de la MoneyExpress sunt niste genii domnle si noi nu stiam. Va sfatuiesc in aceeasi saptamana sa cautati si in arhiva Business Magazin si sa nu uitam ca “nebunia” mediatica cu Teszari a pornit de la o deschidere ZF care anticipa ca listarea la bursa, va evalua compania la cateva miliarde, ceea ce il face pe principalul actionar unul din noii miliardari in euro din Romania.

  Domnul Comanescu, va citesc sute de oameni, aveti deja aura de analist media… un pic mai multa atentie zic eu…

  Take care

 8. Domnu bdp3, poate am exagerat cu sportivitatea în privința Money Express. Așa fac ori de câte ori constat că cineva mi-a luat-o înainte. Recunosc că ceea ce face Mona Dîrțu, redactorul-șef de la Money Express, mi se pare foarte promițător, dar nu cred să fi aplaudat așa ceea ce e la Realitatea, de pildă, sau alte prăvălii de la Vîntu.

  Aștept linkul din Zf ca să-l adaug la “update”, dacă zici că a fost înainte de “Money Express”. Îmi va face plăcere să le consemnez meritele.

 9. asa este! nu exista servicii mai proaste pe planeta terra decit cele oferite de RCS&RDS! sunt abonat RCS&RDS si nu imi functioneaza postul telefonic de trei luni. Credeti ca intereseaza pe cineva?nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
  nici macar pe RCS&RDS care imi comunica la telefon ,atunci cind pentru a nustiu cita oara reclam ca totul se va remedia miine! si vor sa lanseze telefinia mobila RCS&RDS!hahahahahahahahah!cea mai buna gluma! niste dobitoci!

 10. Trebuie sa-mi urlu furia….o sa caut toate blogurile posibile si am sa scriu cat de mult pe dinafara sunt cei de la RCS&RDS. Fugiti, fratilor, de ei ca de tamaie. Servicii de doi lei si un call center de care te lovesti. Zeci de telefoane, aceleasi raspunsuri stupide (maine, maine…), o multime de nervi si nimic concret. Nici macar adresa de mail clienti@digitv.ro nu functioneaza. Concluzia ??….nu va abonati la ei, este o companie jalnica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *