RDS-RCS vrea să se listeze la bursă

RCS-RDS are planuri referitoare la bursa din Londra, pentru un pachet de acţiuni de 500 milioane de dolari, echivalent cu 15%. Reiese o valoare de aproximativ 3,5 milioane miliarde pentru întregul business.

Sursa.

UPDATE: Mă şi miram eu că n-am avut anunţul în România. Motivul e simplu: despre toată povestea s-a scris deja în Money Express. RCS-RDS a trimis si un comunicat pe tema asta:

INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN PREZENTUL DOCUMENT SUNT SUPUSE UNOR RESTRICŢII ŞI NU SUNT DESTINATE SAU AUTORIZATE SPRE PUBLICARE SAU ORICE ALT FEL DE DISTRIBUTIE, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA.

Prezentul document constituie un comunicat şi nu un Prospect, prin urmare investitorii nu vor subscrie sau cumpăra nici unul dintre Certificatele de Depozit Globale (“GDR”) menţionate în prezentul anunţ decât exclusiv pe baza informaţiilor din prospectul ce urmează a fi publicat (“Prospectul”) de către RCS & RDS S.A. (“RCS & RDS” sau “Societatea”), la momentul potrivit, în legătură cu admiterea GDR-urilor Societăţii pe Lista Oficială a Autorităţii de Servicii Financiare DIN Marea Britanie şi pentru listare pe piaţa reglementată pentru GDR-uri a Bursei de Valori din Londra. Copii ale Prospectului vor fi puse la dispoziţie, în timp util, după publicare.

8 OCTOMBRIE 2007

RCS & RDS îşi face cunoscută intenţia de a lansa o ofertă pentru GDR-uri

Prin prezenta RCS & RDS anunţă că intenţionează să solicite listarea GDR-urilor pe Piaţa Regulată a Bursei de Valori Londra şi să lanseze o ofertă având ca obiect GDR-urile, ofertă ce va fi adresată investitorilor instituţionalizaţi internaţionali (“Oferta Globală”).

RCS & RDS este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii integrate de televiziune şi telecomunicaţii din Europa Centrală şi de Est. Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixă, televiziune prin satelit DTH şi telefonie mobilă 3G.

Morgan Stanley şi UBS Investment Bank au fost numite în calitate de Joint Global Coordinators şi Bookrunners.

Comentând asupra anunţului de astăzi, Alexandru Oprea, Preşedinte şi Director General al RCS & RDS, a declarat următoarele:

“Acesta este un moment extrem de important în evoluţia societăţii şi suntem încântaţi să aducem RCS & RDS, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii integrate de televiziune şi telecomunicaţii, pe piaţa londoneză. Listarea va întări prezenţa noastră în Europa Centrală şi de Est şi ne va oferi, în acelaşi timp, capitalul necesar pentru dezvoltarea în continuare a activităţilor noastre curente”

Întrebările sau cererile vor fi adresate:

RCS & RDS

Alexandru Oprea

Serghei Bulgac

+40 31 400 4444

+40 31 400 4444

Morgan Stanley

Bogdan Ciobotaru

Dexter Goei

+44 20 7677-3353

+44 20 7425-5464

UBS

Lucas Wilson

Hans Sternby

+40 20 7568 6163

+40 20 7568 2367

Brunswick Group LLP

Fiona Laffan

Dominic McMullan

+44 20 7404 5959

NOTĂ CĂTRE EDITORI

Privire de ansamblu asupra Societăţii

RCS & RDS este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii integrate de televiziune şi telecomunicaţii din Europa Centrală şi de Est, având ca piaţă de origine România. Oferta de servicii a Societăţii include serviciile de televiziune prin cablu, internet pe bandă largă (broadband), telefonie fixă şi servicii de televiziune prin satelit Direct To Home (DTH). La sfârşitul lunii iunie 2007, Societatea avea aproximativ 1,34 milioane de relatii contractuale („Revenue Generating Units, “RGU”) pentru servicii de cablu TV, 1,73 milioane RGU pentru servicii DTH, 590.000 RGU pentru servicii internet şi 862.000 RGU pentru servicii de telefonie. Societatea a câştigat recent o licenţă pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă 3G în România, servicii ce urmează să devină operaţionale până la mijlocul anului 2008.

La 31.12.2006, Societatea a înregistrat venituri în valoare de 297,1 milioane US$ şi EBITDA de 109,0 milioane.

Aceste materiale nu sunt destinate distribuţiei, directe sau indirecte, în Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile şi posesiunile sale, oricare state din Statele Unite şi Districtul Columbia). Aceste materiale nu constituie o ofertă, sau orice parte dintr-o ofertă, sau o invitaţie privind cumpărarea sau subscrierea de valori mobiliare în Statele Unite sau România. Valorile mobiliare menţionate în prezentul document nu au fost şi nici nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite (“Legea privind valorile mobiliare”).

Valorile mobiliare nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite către sau în contul sau în beneficiul persoanelor din Statele Unite ale Americii (conform definiţiei acestui termen din Regulamentul S emis în aplicarea Legii privind valorile mobiliare) decât în baza unei derogări de la cerinţele de înregistrare conform Legii privind valorile mobiliare. Nicio oferta publică de valori mobiliare nu va fi lansată în Statele Unite.

Informaţiile din prezentul anunţ nu constituie o ofertă, sau orice parte dintr-o ofertă, pentru vânzarea, sau o invitaţie pentru cumpărarea de valori mobiliare şi nicio vânzare având ca obiect valorile mobiliare ce fac obiectul prezentului anunţ nu va avea loc în jurisdicţiile unde o astfel de ofertă, invitaţie sau vânzare ar fi ilegală înainte de îndeplinirea formalităţilor de înregistrare, de obţinere a derogărilor de la obligaţia înregistrării sau a formalităţilor privind calificarea potrivit legislaţiei privind valorile mobiliare din jurisdicţia respectivă.

Prezentul document nu constituie o invitaţie sau o ofertă de valori mobiliare în România.

Prezentul document constituie un anunţ publicitar în scopul măsurilor aplicabile pentru implementarea prevederilor Directivei 2003/71/EC (Directiva, împreună cu orice măsuri aplicabile ce trebuie întreprinse în Statul Membru de Origine conform Directivei, “Directiva privind prospectul”). Prospectul elaborat potrivit prevederilor Directivei privind prospectul va fi publicat şi, după publicare, va putea fi obţinut de la sediul RCS & RDS din Str Dr. N. Staicovici, nr. 73-75, sector 5, Bucureşti, România. O ofertă de valori mobiliare destinată publicului care ar putea fi considerată ca fiind făcută potrivit prezentei comunicări în oricare dintre Statele Membre din SEA ce aplică prevederile Directivei privind prospectul va fi interpretata ca adresandu-se exclusiv investitorilor calificaţi (în înţelesul art. 21(1)(e) din Directiva privind prospectul).

Prezentul document nu constituie o ofertă pentru valori mobiliare adresată publicului din Regatul Unit al Marii Britanii. Prezentul anunţ este destinat exclusiv (i) persoanelor din afara Regatului Unit al Marii Britanii, sau (ii) persoanelor cu experienţă profesională în investiţii şi care cad sub incidenţa art. 19(5) din Ordinul din 2005 (Promovarea Financiară) (“Ordinul”) referitor la Legea privind serviciile şi pieţele financiare din 2000 („LSPF”) sau (iii) persoanelor ce cad sub incidenţa prevederilor art. 49(2) (a) la (d) (societăţi cu venituri mari, asociaţii fără personalitate juridică etc.) din Ordin sau altor persoane cărora le poate fi adresată pe baza altor prevederi legale (toate aceste persoane sunt denumite, colectiv „persoane relevante”) sau în situaţiile în care secţiunea 21 din LSPF nu se aplică Societăţii. Orice persoană care nu este o persoană relevantă nu trebuie să acţioneze în baza prevederilor prezentului comunicat.

Atât UBS cât şi Morgan Stanley, care sunt autorizate şi reglementate în Regatul Unit al Marii Britanii potrivit LSPF, acţionează pentru Societate, şi numai pentru Societate, în legătură cu Oferta şi nu vor fi ţinute răspunzătoare în faţa nici unei alte persoane în afara Societăţii în ceea ce priveşte acordarea protecţiilor aplicabile clienţilor lor respectivi sau pentru furnizarea de consultanţă în legătură cu Oferta, conţinutul prezentului anunţ sau orice alte aspecte menţionate aici.

Prezentul comunicat de presă conţine anumite “declaraţii privind perspectivele”. Declaraţiile privind perspectivele includ declaraţii cu privire la intenţia, convingerile şi aşteptările curente ale RCS & RDS sau conducerii acesteia în legătură cu diverse aspecte. Atunci când sunt folosite în prezentul comunicat, termeni „se aşteaptă”, „crede”, „anticipează”, „îşi propune”, „poate”, „ar putea” şi alte expresii similare, precum şi modul negativ al acestora, au ca scop să identifice anumite declaraţii privind perspectivele. Astfel de declaraţii nu constituie o promisiune sau garanţie şi implică o serie de riscuri şi incertitudini ce ar putea determina rezultate efective substanţial diferite de cele sugerate de acest gen de declaraţii. Aceşti factori includ, fără a se limita la, riscurile şi incertitudinile prezentate în documentele depuse la autorităţile publice.

Aceste declaraţii privind perspectivele se referă exclusiv la situaţia existentă la data prezentului comunicat de presă. Prin prezenta ne declinăm expres orice obligaţie sau angajament privind furnizarea oricăror actualizări sau revizii în legătură cu declaraţiile privind perspectivele din prezentul document, menite să reflecte orice modificare în ceea ce priveşte aşteptările noastre sau orice modificare în ceea ce priveşte evenimentele, condiţiile sau circumstanţele pe care se bazează aceste declaraţii privind perspectivele.

Informaţiile conţinute în prezentul anunţ sunt informaţii de ordin general şi, prin urmare, pot conţine inexactităţi sau pot fi incomplete. Nicio persoană nu trebuie să se bazeze, indiferent în ce scop, pe informaţiile conţinute în prezentul anunţ sau pe acurateţea sau completitudinea acestora.

 1. aurel Reply

  e o problema la articolul Reiters. RCS&RDS nu se poate lista pe main market, pentru ca le trebuie o capitalizare de 8 miliarde de euro. Numai pe AIM este posibil (alternative investmen market). Oricum, nu se da nimic in presa pana la finalizarea proiectului de oferta si aprobarea lui. Reuters probabil a vorbit cu cineva de pe la consultanti, dar cifrele nu sunt oficiale pana cand nu sunt spuse de cei din companie. Iar 2,5 miliarde euro capitalizare mi se pare cam mult. Poate nu au inteles bine care este procentul de actiuni la vanzare. Din cate stiu, chiar si pe AIM pachetl minim este de 25%, nu 15% cat se spune in articol.

 2. Jean Valjean Reply

  Mie mi se pare cam supraevaluata RCS-RDS, asta comparand cu valoarea Romtelecom care cu toate sediile si cablurile ar face cam 1,5-2 miliarde USD. Asta luand ca baza datele de privatizare Romtelecom:

  În noiembrie 1997 Romtelecom devine societate nationala pe actiuni, în vederea privatizarii.
  Decembrie 1998 Hellenic Telecommunications Organization OTE cumpara 35% din actiunile Romtelecom plus uzufruct pentru înca 16%, platind 675 mil. USD, preluând totodata managementul firmei; se încheie un contract de management pe 2 ani cu firma GTE (azi Verizon) din SUA.
  În ianuarie 2003 OTE devine actionar majoritar cu 54,01% din capitalul social contra 273 mil. USD, restul de 45,99% din actiuni este în posesia statului român.

 3. Iulian Reply

  Nu e putin cam mult 3,5 miliarde USD? CONNEX-ul a fost vandut impreuna cu inca un operator ceh cu 3,5 miliarde (euro sau dolari) si nu cred ca putem compara CONNEX-ul cu RDS-ul…

  Ma rog, la CONNEX nu era vorba de 100% din actiuni.

  La o cifra de afaceri cum are RDS-ul e greu sa valorezi 3,5 miliarde.

 4. Iulian Comanescu Reply

  Dragilor, cu siguranţă că ştiţi mai multe decât mine despre burse. 3,5 miliarde mi se pare şi mie cam mult, dat fiind faptul că privatizarea cea mai voluminoasă din România a fost a BCR, care s-a dat la Erste pe 3,7 miliarde, e drept, de euro şi nu de dolari. Tranzacţia Rompetrol a fost 2,7 miliarde.

  Eu însă nu sunt specialist în lucruri de-astea, de aceea preferasem să nu spun nimic.

  O altă întrebare pentru voi: de ce are nevoie RCS-RDS de bani? Că ăsta-i sensul unei oferte pe bursă, din câte ştiu eu.

 5. Stefan T Reply

  De ce ar avea nevoie RDS-RCS de bani? Ma gandesc ca are de a face cu licenta aceea 3G pe care au castigat-o. Nu e tocmai ieftin sa implementezi o retea 3G. Niste teste pe cateva celule in cateva orase se puteau face pe banii lor, dar pentru o retea adevarata e nevoie de multi bani.

  PS: nu prea as compara situatia RDS-RCS acum cu situatia Romtelecom de la privatizare. Romtelecom ce avea la privatizare? Linii telefonice, atat. Din care multe nici macar nu erau digitale. Ce are RDS-RCS acum? TV prin cablu, TV digital, ISP pentru clienti pers fizice, servicii ISP serioase pt firme (rdsnet-ul), telefonie, si pe langa toate astea se adauga si o licenta 3G, care cantareste foarte mult. Nu am in fata informatii exacte, dar din ce retinusem (si corectati-ma daca gresesc) va mai dura ceva vreme pana cand se vor scoate la bataie alte licente 3G. Si sa fim seriosi, 3G-ul chiar e de viitor.

 6. Ciucu Reply

  Le-am fost client.
  Sper sa crape. Servicii mai proaste nu-s de gasit.

 7. Sorin Reply

  RDS + servicii de calitate = gluma proasta. Romtelecom-ul are acum tot ce vrei si la anu’ cred ca ne da si televiziune prin ADSL.
  RDS au fost buni cindva dar dupa ce si-au platit mizerabil oamenii au ramas numai cu mediocri. N-au reusit sa faca pasul in liga mare si o sa ma moara incet dar sigur. O retea de cartier e de 10 ori mai buna decit net-ul lor. Daca in schmib gasesc niste fraieri sa dea banu’ la bursa bravo lor.
  Cit despre 3G – hai sa fim seriosi: Orange/Vodafone se chinuie sa vinda si crede cineva ca o sa vinda RDS vreun abonament. Scuze pentru tonul amar dar nu-mi vine sa cred ca acesti “cable guys” pot fi luati in serios.

 8. alk Reply

  Eu am probleme mult mai domestice si mai simple: pe mine ma doare ca au scos VH1 din pachetul de baza… 😀

 9. bdp3 Reply

  Domnul Comanescu, ma dezamagiti.. ce naiba, nu cred in textele lui zoso care spune ocazional ca face ode trustului RC, dar mi-a picat fata cand am vazut ca cei de la MoneyExpress sunt niste genii domnle si noi nu stiam. Va sfatuiesc in aceeasi saptamana sa cautati si in arhiva Business Magazin si sa nu uitam ca “nebunia” mediatica cu Teszari a pornit de la o deschidere ZF care anticipa ca listarea la bursa, va evalua compania la cateva miliarde, ceea ce il face pe principalul actionar unul din noii miliardari in euro din Romania.

  Domnul Comanescu, va citesc sute de oameni, aveti deja aura de analist media… un pic mai multa atentie zic eu…

  Take care

 10. Iulian Comanescu Reply

  Domnu bdp3, poate am exagerat cu sportivitatea în privinţa Money Express. Aşa fac ori de câte ori constat că cineva mi-a luat-o înainte. Recunosc că ceea ce face Mona Dîrţu, redactorul-şef de la Money Express, mi se pare foarte promiţător, dar nu cred să fi aplaudat aşa ceea ce e la Realitatea, de pildă, sau alte prăvălii de la Vîntu.

  Aştept linkul din Zf ca să-l adaug la “update”, dacă zici că a fost înainte de “Money Express”. Îmi va face plăcere să le consemnez meritele.

 11. dan Reply

  asa este! nu exista servicii mai proaste pe planeta terra decit cele oferite de RCS&RDS! sunt abonat RCS&RDS si nu imi functioneaza postul telefonic de trei luni. Credeti ca intereseaza pe cineva?nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
  nici macar pe RCS&RDS care imi comunica la telefon ,atunci cind pentru a nustiu cita oara reclam ca totul se va remedia miine! si vor sa lanseze telefinia mobila RCS&RDS!hahahahahahahahah!cea mai buna gluma! niste dobitoci!

 12. DC Reply

  Trebuie sa-mi urlu furia….o sa caut toate blogurile posibile si am sa scriu cat de mult pe dinafara sunt cei de la RCS&RDS. Fugiti, fratilor, de ei ca de tamaie. Servicii de doi lei si un call center de care te lovesti. Zeci de telefoane, aceleasi raspunsuri stupide (maine, maine…), o multime de nervi si nimic concret. Nici macar adresa de mail clienti@digitv.ro nu functioneaza. Concluzia ??….nu va abonati la ei, este o companie jalnica

Post your thoughts