Blog de imagini

http://www.alexgalmeanu.com/blog/

Imagini rare sau mai dese. Alex Galmeanu a iesit in fata ca fotograf de coperta Unica. Colaboreaza cu diferite reviste si lucreaza pentru diferiti clienti din publicitate.

Post your thoughts